ZŠ MOKROVRATYMokrovraty 63, Nový Knín

Projekty EU

Projekt OP JAK I

Moderní a otevřená škola 21. století – ZŠ a MŠ Mokrovraty

byl spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je rozvoj vzdělávání v ZŠ a MŠ Mokrovraty. Aktivity projektu přispívají k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím osobnostně sociálního a profesního rozvoje pracovníků, podpory zavádění inovativních metod výuky a spolupráce s rodiči a veřejností.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005435


Digitalizujeme školu

Realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1:
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172:

  • zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.


Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy:


Šablony III