ZŠ MOKROVRATYMokrovraty 63, Nový Knín

O nás

Prvořadým cílem v naší škole je:

  • výchova kulturního člověka, kterému záleží na kvalitě jeho života, který se dokáže nalézt uplatnění v životě
  • výchova člověka komunikativního a tvořivého, schopného spolupráce
  • výchova ekologicky myslícího, tvořivého a mravně odpovědného člověka
  • výchova člověka odpovědného, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho upevňování a ochranu
  • výchova člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně a citlivě reagujícího v konkrétních praktických životních situacích
  • výchova člověka hledajícího, svobodně jednajícího, s touhou dále se vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života
  • příprava na celoživotní vzdělávání
  • Naším úkolem je i utvářet samostatné myšlení žáků, jejich vůli a schopnosti. V souladu se současnými i budoucími požadavky věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. V potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, byli iniciativní a flexibilní.

    V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.