ZŠ MOKROVRATY – ŠkolkaMokrovraty 63, Nový Knín

Zápis do MŠ pro školní rok 2024 /2025

 

Zápis dětí do Mateřské školy v Mokrovratech  pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí do Mateřské školy v Mokrovratech (podání Žádosti  o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání) se bude konat

dne 16 .května 2024 od 14.00 do 17.00 hodin ve třídě MŠ. Rodiče (zákonní zástupci) s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, jejíž součástí je potvrzení o zdravotní způsobilosti a řádném očkování.

 

V případě, že nemáte možnost si formulář vytisknout z webových stránek školy, bude rovněž připraven k vyzvednutí ve třídě MŠ v pracovní dny  od 6.30 hodin do 8 hodin nebo od 12 hodin do 15 hodin.

 

Přijímat se budou děti dle stanovených kritérií.

Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy:

 1. Děti s trvalým pobytem v Mokrovratech a Pouštích v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné.
 2. Děti s trvalým pobytem v Mokrovratech a Pouštích podle data narození (od nejstaršího přihlášeného dítěte do počtu volné kapacity MŠ).

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2024 věku pěti let.

 

 

Žádost-o-přijetí-MŠ 2024/2025

Žádost o přijetí do MŠ

Informace pro rodiče

Co se týče znalostí a dovedností dítěte před nástupem do MŠ – pro dobrou adaptaci je výhodou, pokud má dítě základní prvky v sebeobsluze (umí jít na WC, umí si umýt ruce, umí se najíst, zvládá přiměřeně oblékání, umí se dorozumět s ostatními). To vytváří pro dítě základ sebedůvěry a sebejistoty a lépe s v MŠ cítí.

Co by mělo dítě znát před nástupem do MŠ

 • Znát své jméno a příjmení.
 • Umět si říci, co chce nebo potřebuje.
 • Spolupracovat při oblékání a svlékání.
 • Umět nazouvat a vyzouvat obuv.
 • Vysmrkat se a používat kapesník.
 • Držet správně lžíci a umět se najíst.
 • Při jídle sedět u stolu.
 • Umět pít z hrnečku.
 • Používat toaletu.
 • Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku.
 • Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku.