ZŠ MOKROVRATY – ŠkolkaMokrovraty 63, Nový Knín

Provoz MŠ ,platby

 

PROVOZ MŠ denně od 6.30 do 16.00 hodin

Úplata v MŠ pro školní rok 2023/2024 : 450 Kč měsíčně

Stravné:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Strávníci do 6 let věku                    přesnídávka     11 ,- Kč

oběd                 28,- Kč

svačina             11,- Kč

 Celkem celodenní stravné ………………………………..     50,- Kč

 

Strávníci, kteří v daném školním roce dovrší 7 let (děti s odkladem školní docházky)

přesnídávka       11,- Kč

oběd                    32,- Kč

svačina                11,- Kč

Celkem celodenní stravné ………………………………      54,- Kč

 

Při nepravidelné docházce dětí bude odpolední svačina také účtována  a děti ji budou dostávat s sebou do vlastních krabiček.

 

Je nutné odhlásit stravné pro nepřítomné děti do 8:00 hodin  na tel. číslo: 721 273 936 (možnost i formou SMS).Nebude-li stravné odhlášeno do 8:00 hodin, bude účtováno v plné výši.

Platba za stravné i úplata MŠ bude stržena vedoucí ŠJ   přes SIPO vždy k 5. dni v měsíci na účet  19-524814339/0800 s přiděleným variabilním symbolem .