ZŠ MOKROVRATY – ŠkolkaMokrovraty 63, Nový Knín

Denní režim MŠ

DENNÍ REŽIM MŠ MOKROVRATY
06.30 – 8.00   příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovnicím
do třídy
06.30 – 8.20   ranní hry, spontánní zájmové aktivity
08.20 – 9.10   pohybová chvilka, osobní hygiena, přesnídávka
09.10 – 9.40   řízené aktivity
09.40 – 9.50   osobní hygiena, příprava na pobyt venku
09.50 – 11.30  pobyt venku, převlékání, osobní hygiena
11.30 – 12.00  oběd
12.00 – 12.30  osobní hygiena, relaxační chvilka, příprava na odpočinek
                         /individuální/
12.30 – 14.00  spánek a odpočinek dětí respektující jejich rozdílné potřeby,
                          individuální tiché hry dětí s nižší potřebou spánku
14.00 – 14.15  osobní hygiena, převlékání
14.15 – 14.30   tělovýchovná chvilka s pohybovou hrou
14.30 – 14.45  svačina
14.45 – 15.00  osobní hygiena, příprava na odpolední činnosti
15.00 – 16.00  volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými
                           pracovnicemi zaměřené především na hry

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ : 12 :15 – 12 :30 HODIN