ZŠ MOKROVRATY – ŠkolkaMokrovraty 63, Nový Knín

Dokumenty, které je potřeba odevzdat na školu v přírodě:

I. PŘEDEM – nejpozději do 17. května 2024 – odevzdat třídním učitelkám/zdravotnici:

  1. Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do školy v přírodě (přihláška)
  2. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě, ne starší 2 let (na konci akce bude vrácen rodičům)
  3. Souhlasy k doprovodu a ošetření nezletilého dítěte k lékaři
  4. Kopii průkazu zdravotní pojišťovny dítěte (oboustranně)

 

II. V DEN ODJEZDU – 3. června 2024 – odevzdat zdravotnici u autobusu:

  1. Prohlášení zákonných zástupců dítěte (bezinfekčnost) – s datem 3. 6. 2024
  2. Léky, které dítě pravidelně užívá (písemný přehled a způsob jejich užívání, vše řádně označeno a nadepsáno jménem a příjmením dítěte, nejlépe v zavíracím sáčku)

V případě dotazů mne prosím kontaktujte osobně nebo e-mailem: kladivovakabovamarketa@zsmokrovraty.cz

Souhlas_doprovod_osetreni

Posudek_zdravotni_zpusobilost

Bezinfekcnost

Prihlaska_SvP