ZŠ MOKROVRATYMokrovraty 63, Nový Knín

Dokumenty

 • Organizace školního roku 2023/2024
  Datum publikace: 5. 10. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Harmonogram pro školní rok 2023/2024
 • Školní kroužky
  Datum publikace: 2. 10. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Úplata zájmových útvarů ve školním roce 2023/2024
 • Školní řád
  Datum publikace: 10. 1. 2024
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Školní řád ZŠ Mokrovraty je vytvořen v souladu s § 30 Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Verze pro školní rok 2023/24.
 • Organizační řád
  Datum publikace: 9. 8. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Organizační řád školy
 • Školní vzdělávací program
  Datum publikace: 1. 9. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Tvořivá škola 2023
 • Školní akční plán vzdělávání
  Datum publikace: 12. 10. 2022
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Koncepce rozvoje školy na období 2022 – 2027
 • Provozní řád I.
  Datum publikace: 9. 8. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Provozní řád školy
 • Provozní řád II.
  Datum publikace: 24. 7. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Provozní řád školní zahrady a venkovní hrací plochy
 • Vnitřní směrnice
  Datum publikace: 24. 7. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Poskytování informací týkající se činnosti školy veřejnosti
  Datum publikace: 24. 7. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je škola povinna poskytovat veřejnosti informace týkající se činnosti školy.
 • Minimální preventivní program
  Datum publikace: 12. 9. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  2023–2024
 • Dlouhodobá preventivní strategie školy
  Datum publikace: 12. 9. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem vycházejícím z platné legislativy
 • Směrnice k výkonu dozorů nad žáky školy
  Datum publikace: 24. 7. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Ředitel ZŠ Mokrovraty vydává v souladu s §82 Zákoníku práce a předpisy: zákon č. 564/1990 Sb., č. 29/1984 Sb., a č. 132/2000 Sb.,“Směrnici k výkonu dozorů nad žáky školy“ s účinností od 1. 9. 2022.
Formuláře
 • Žádost zákonného o uvolnění žáka
  Datum publikace: 8. 9. 2022
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka z vyučování na jeden a více dnů
 • Žádost o odborné vyšetření
  Datum publikace: 8. 9. 2022
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Žádost o odborné vyšetření v PPP SK – Příbram
Výroční zprávy
 • 2019–2020
  Datum publikace: 21. 4. 2021
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Přehled naší práce ve výroční zprávě
 • 2020–2021
  Datum publikace: 24. 7. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Přehled naší práce ve výroční zprávě
 • 2021–2022
  Datum publikace: 8. 11. 2022
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Přehled naší práce ve výroční zprávě
 • 2022–2023
  Datum publikace: 12. 10. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Přehled naší práce ve výroční zprávě