ZŠ MOKROVRATYMokrovraty 63, Nový Knín

Zpravodaj červen

Vážení spoluobčané,

začátek června jsme prožili se žáky i několika předškoláky mimo naši školu, odjeli jsme na školu v přírodě do penzionu Alešův Dvůr v Hamru u Třeboně.

Po celou dobu nám počasí přálo, takže plánované aktivity mohly probíhat venku. Turisticky zaměřený pobyt splnil své cíle – návštěva Farmaparku v Chlumu u Třeboně, vycházky do okolí Hamru, činnosti zaměřené na míčové hry, spolupráci, soustředěnost a hlavně celodenní výlet do Třeboně.  Po prohlídce zámku jsme parkem došli ke Schwarzenberské hrobce a na závěr pluli lodí po rybníku Svět, jedním z největších rybníků v této oblasti. Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek.

V úterý 18. června se předškoláci, kteří v září nastoupí do 1. ročníků ZŠ, loučili s mateřskou školou a byli pasováni na školáky. V úvodu zahradní slavnosti byli se šerpami „Ahoj školko“ představeni všem přítomným. Rozloučili se básničkou a pak si společně s ostatními dětmi z MŠ zatančili píseň o berušce.

Ošerpovaní nebyli jen budoucí školáci, ale také na rozloučenou žáci 5. ročníku. Kniha a pamětní list jim budou tento okamžik připomínat.

Ještě se s písničkami přidali všichni ti, kteří se zúčastnili školy v přírodě, na výstavě výtvarných prací ukázali vyrobené týmové vlajky z tohoto pobytu. Byly opravdu zdařilé.

Následovala prohlídka zahradní galerie, pohoštění a pak ještě program s profesionální animátorkou  i s malováním na obličej, tolik oblíbeným u dětí. V rámci Šablon OP JAK I proběhla letošní zahradní slavnost trochu netradičně, ale všichni byli spokojení.

V úterý 25. června se konala schůzka rodičů budoucích prvňáčků i rodičů těch dětí, které nově nastoupí do MŠ.

Středa 26. června byla výletní. Školáci se školní družinou vyrazili odpoledne na zmrzlinu do cukrárny v Malé Hraštici, děti z mateřské školy dopoledne na exkurzi Zemědělské společnosti v Mokrovratech.

V pátek 28. června jsme rozdali žákům vysvědčení, pochválili je za úspěšné ukončení školního roku. Očekávané prázdniny jsou tady. Přejeme všem, aby si je krásně užili  a v září se těšíme na shledání.

Kolektiv ZŠ a MŠ Mokrovraty