ZŠ MOKROVRATYMokrovraty 63, Nový Knín

Zpravodaj DUBEN

Vážení spoluobčané,

aprílové počasí se předvedlo v plné parádě i nám, když jsme po Velikonocích využívali pobytu na sluníčku a další týden na výletě k Rusalčinu jezírku nás zasypával sníh. V rámci Roku české hudby jsme ve čtvrtek 18. dubna navštívili Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Prohlídka novorenesančního zámečku, kde rád pobýval při návštěvách manželů Kounicových, vyprávění o jeho životě, vycházka místy, která ho inspirovala v hudební tvorbě. Paní průvodkyně se oběma skupinám ochotně věnovaly, odpovídaly dětem na jejich otázky a přiměřeně věku jim přiblížily život tohoto významného českého skladatele.

K zápisu do 1. ročníku ZŠ přišlo 11. dubna sedm dětí a zábavnou formou plnily zadané úkoly.

Den Země je stejně jako čarodějnický den již tradiční ve škole i školce. Ochrana životního prostředí, úklid okolí školy, výtvarné zpracování obou témat, vyrábění čarodějnice spojené s průvodem rozmanitých čarodějů i čarodějnic, to vše vždy splnilo očekávání všech.

Žáci 4. a 5. ročníku si prohlédli 24. dubna výstavu „Kouzlo objevování:               Od hieroglyfů k Tutanchamonovi“ v Galerii JCM. Vlastivědná exkurze na zámku v Dobříši přiblížila žákům objevy světové egyptologie.

S velkým nasazením se žáci ZŠ pustili do dubnové výzvy „10 000 kroků“. Sami, ve skupinách či společně jako parta nadšenců plnili stanovený cíl.

Věříme, že se počasí umoudří a sluníčko nás zase vytáhne ze školních lavic více do venkovní učebny na školní zahradě.

Kolektiv ZŠ a MŠ Mokrovraty