ZŠ MOKROVRATYMokrovraty 63, Nový Knín

Dokumenty, které je potřeba odevzdat na školu v přírodě:

I. PŘEDEM – nejpozději do 17. května 2024 – odevzdat třídním učitelkám/zdravotnici:

 1. Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do školy v přírodě (přihláška)
 2. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě, ne starší 2 let (na konci akce bude vrácen rodičům)
 3. Souhlasy k doprovodu a ošetření nezletilého dítěte k lékaři
 4. Kopii průkazu zdravotní pojišťovny dítěte (oboustranně)

II. V DEN ODJEZDU – 3. června 2024 – odevzdat zdravotnici u autobusu:

 1. Prohlášení zákonných zástupců dítěte (bezinfekčnost) – s datem 3. 6. 2024
 2. Léky, které dítě pravidelně užívá (písemný přehled a způsob jejich užívání, vše řádně označeno a nadepsáno jménem a příjmením dítěte, nejlépe v zavíracím sáčku)

V případě dotazů mne prosím kontaktujte osobně nebo e-mailem: kladivovakabovamarketa@zsmokrovraty.cz

Škola v přírodě
 • Přihláška
  Datum publikace: 22. 4. 2024
  Autor: Markéta Kladivová Kábová
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  Písemný souhlas zákonného zástupce se zařazením dítěte do školy v přírodě
 • Souhlas k doprovodu k ošetření
  Datum publikace: 22. 4. 2024
  Autor: Markéta Kladivová Kábová
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  Souhlas k doprovodu nezletilého dítěte k ošetření do lékařského zařízenía Souhlas s ošetřením nezletilého dítěte v lékařském zařízení
 • Zdravotní posudek
  Datum publikace: 22. 4. 2024
  Autor: Markéta Kladivová Kábová
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
 • Bezinfekčnost
  Datum publikace: 22. 4. 2024
  Autor: Markéta Kladivová Kábová
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  Prohlášení zákonných zástupců dítěte