ZŠ MOKROVRATYMokrovraty 63, Nový Knín

Zpravodaj ÚNOR

Vážení spoluobčané,

měsíc únor byl nezvyklý svými teplotami, takže očekávané hry venku se sněhem se nekonaly. Počasí ale určitě neovlivnilo karneval v naší škole, již tradičně o masopustním úterý. Všechny děti i jejich učitelky v kostýmech se ostatním představily hned v úvodu. Pochvalu si zasloužily     i paní kuchařky, které se alespoň na malou chvíli objevily v kostýmech žirafy a tygra a rozesmály všechny.

Soutěžící ve čtyřech třídách, oblíbené písničky dětí a dobrá nálada, to vše každoročně patří k masopustnímu reji. Letos se objevily zajímavé medúzy, mouchy, spousta zvířátek i superhrdinů, fotbalisté i fanynky klubu, princezny, víly, čarodějnice, klauni a další postavy z pohádek. Nesoutěžili jsme o nejkrásnější masku, odměnu si odnesli všichni účastníci. Poděkování patří žákům 4. a 5. ročníku, kteří si pro ostatní připravili soutěže a mladším žákům, že se ujali dětí z MŠ a ve dvojicích plnili zadané úkoly.

Návštěva kina i divadelního představení v Příbrami, pokračování v projektu žáků ZŠ o primární prevenci, využití nabídky Lesní pedagogiky pro ZŠ i MŠ, po patnácti letech ukončení turnaje v „Člověče, nezlob se“ a objevení nové hry PresTo a s ní i 1. ročník  celoškolního turnaje v této hře … a vida, měsíc únor byl za námi. Samozřejmě, že nejdůležitější je, abychom se do druhého pololetí při plnění cílů školního vzdělávacího programu ZŠ i MŠ pustili všichni s chutí. Je pro nás však důležité si výuku zpestřit akcemi i mimo školu, ať v rámci Šablon OP JAK I nebo podle aktuálních nabídek.

Přejeme si, abychom do Morany, kterou pohltí voda, mohli vtělit strachy, agrese, negace a nemoci těla i duše a přivítat hezký začátek jara. Přejeme i Vám dobré vykročení do prvních jarních dnů.

Kolektiv ZŠ a MŠ Mokrovraty